top of page

Co mi psychoterapie zaměřená na člověka dala a vzala?


Zamýšlela jsem se nad tím, jak bych mohla možné přínosy psychoterapie a psychologického poradenství zaměřeného na člověka přiblížit někomu, kdo s tím nemá zkušenosti, a napadlo mě sepsat těchto pár bodů...


Dala mi schopnost důvěřovat tomu, co prožívám. Vzala mi potřebu své prožívání zkreslovat.

Dala mi schopnost reagovat spontánně. Vzala mi potřebu neustále kontrolovat, co na mou reakci říkají ostatní.

Dala mi možnost chybovat a učit se ze svých chyb. Vzala mi strach z toho, že budu za své chyby odsouzená a potrestaná.

Dala mi vědomí vlastní zodpovědnosti za svůj život. Vzala mi iluzi, že mě může udělat šťastnou někdo jiný než já sama.

Dala mi chuť zjistit, kdo opravdu jsem. Vzala mi potřebu neustále předstírat, že jsem taková, jakou mě chtějí mít ostatní.

Dala mi možnost prostě být. Vzala mi potřebu za každou cenu konat.

Dala mi uvědomění si, jak úžasný to je pocit, když mi někdo naslouchá a opravdu mi rozumí. Vzala mi chuť vést povrchní společenskou konverzaci.

Dala mi touhu naslouchat a porozumět druhým. Vzala mi potřebu snažit se druhého ohromit či uchvátit tím, co říkám já.

Dala mi důvěru v mou schopnost přizpůsobit se změně. Vzala mi potřebu udržovat status quo kvůli strachu ze změny.

Dala mi uvědomění si, že jen já vím, co je pro mě dobré a co ne. Vzala mi možnost využívat rady druhých lidí k rozhodování o svém životě.

Dala mi možnost žít naplněný život podle svých představ. Vzala mi přesvědčení, že si přijetí a lásku druhých lidí zasloužím jen, když budu svůj život přizpůsobovat jejich představám.


... Žádný popis ale nemůže nahradit osobní zkušenost a je pouze na Vás, jestli si budete chtít přístup zaměřený na člověka vyzkoušet a zjistit, co Vám přinese.

Poslední příspěvky
Archiv
Štítky
  • Facebook Social Icon
bottom of page