SLUŽBY

Co nabízím?

Nabízím psychologické poradenství zaměřené na člověka. Budu Vám pozorně naslouchat, budu se snažit Vám co nejlépe porozumět a přijímat Vás takového/takovou jaký/á jste. Mým úkolem bude pro Vás vytvořit bezpečný prostor, kde můžete být sám/sama sebou a zaměřit se na to, co je v danou chvíli pro Vás důležité, Tempo i hloubku práce určíte sami. Nebudu Vás do ničeho tlačit, nebudu Vás hodnotit a nebudu přebírat zodpovědnost za Vaše rozhodnutí. Věřím, že Vám můžu pomoct najít Vaše vlastní odpovědi, řešení a zdroje pro překonávání náročných životních situací, či pro rozvoj a naplnění Vašeho potenciálu.

S čím můžete přijít?

Následující otázky Vám mohou přiblížit, na co se v rámci psychologického poradenství společně můžeme zaměřit:

 • Chcete lépe porozumět sami sobě, svým pocitům, myšlenkám, postojům, jednání?

 • Chtěl/a byste zlepšit své vztahy (s dětmi/rodiči/nadřízeným/kolegy aj.)

 • Prožíváte stres, napětí či úzkost?

 • Jste v náročné životní situaci a nevíte, jak dál?

 • Chcete pracovat na svém osobním růstu a rozvoji?

 • Máte strach z očekávané změny v životě, nebo je pro Vás těžké vyrovnat se se změnou, která již nastala?

 • Chtěl/a byste v životě něco změnit, ale nedaří se Vám to?

 • Příliš si nevěříte a brání Vám to v dosahování Vaších cílů?

 • Něco Vás trápí a potřebujete si o tom promluvit?

Pokud jste na některou z těchto otázek odpověděl/a „ano“ a uvítal/a byste mou podporu ve formě psychologického poradenství, můžete mě kontaktovat telefonicky nebo emailem. Budu ráda, když se ozvete také v případě, že váháte, potřebujete více informací nebo máte nějaké otázky.

Za jakých podmínek?

Na konkrétních podmínkách spolupráce se dohodneme při prvním sezení, kdy máte prostor pro zjištění a upřesnění všeho, co Vás v souvislosti s nabízeným psychologickým poradenstvím zajímá.

 • Psychologické poradenství probíhá formou 50-minutových sezení, obvykle pravidelně jednou týdně.

 • Počet sezení nelze určit předem a hlavní slovo v tom má klient/ka, který/á rozhoduje o délce trvání naší spolupráce.

 • Kromě osobních sezení na adrese Úvoz 47, Brno, nabízím také online psychologické poradenství formou rozhovoru přes Skype (více informací o této formě poradenství najdete zde).

 • S platností od 1.2.2019 je cena jednoho sezení 600 Kč (u stávajících klientů se dohodnutá cena nemění). Klient/ka tuto částku hradí po každém sezení v hotovosti nebo převodem na bankovní účet (v případě poradenství přes Skype). Pokud klient/ka nemůže na domluvené sezení přijít, je potřeba, aby mě o tom informoval/a alespoň 24 hodin předem. Sezení, které nebylo včas zrušeno, je hrazeno v plné výši.

 • Samozřejmostí je diskrétnost a mlčenlivost. Respektuji důvěrnost informací, které mi klient/ka v průběhu naší spolupráce sdělí. Při své práci se řídím řadou dalších zásad, které jsou upraveny v etickém kodexu Evropské asociace pro psychoterapii. 

© 2017 Mgr. Ing. Jana Hoke.