Mgr. Ing. Jana Hoke

 

Moje cesta k psychologickému poradenství nebyla přímočará, ale byla výsledkem uvědomění si, co mě v životě opravdu baví a jaká práce mi nejvíc vyhovuje. Nejdřív jsem vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor Podniková ekonomika a management, ale už tady jsem si zvolila jako vedlejší specializaci obor Psychologie a sociologie v řízení a ve své diplomové práci jsem se zaměřila na oblast motivace zaměstnanců. Potom jsem vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V průběhu druhého studia jsem pracovala na různých pozicích v oblasti personalistiky a také jako psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně a v Dětském domově se školou.

Absolvovala jsem pětiletý výcvik v Poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta (PCA) a také kurz Tělo v práci PCA psychoterapeuta. V současné době jsem ve dvouletém výcvikovém programu Terapie poruch attachmentu se zaměřením na problematiku práce s dětmi, které prožily komplexní vývojové trauma a trpí poruchami ve vytváření citového pouta.

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii a ve své práci dodržuji etický kodex Evropské asociace pro psychoterapii.

© 2017 Mgr. Ing. Jana Hoke.