top of page
IMG_0735-Pano.jpg

CESTA K POZITIVNÍM ŽIVOTNÍM ZMĚNÁM

psychologické poradenství

Nabízím pomoc při řešení problémů, překonávání náročných životních situací a zvyšování životní spokojenosti.

Chcete lépe porozumět sami sobě?

Chcete zlepšit své vztahy?

Chcete se cítit lépe ve své rodičovské roli?

Potřebujete podporu v roli pěstounů nebo adoptivních rodičů?

Prožíváte stres, napětí či úzkost?

Jste v náročné životní situaci a nevíte, jak dál?

Chcete pracovat na svém osobním růstu a rozvoji?

Máte strach z očekávané změny v životě?

Je pro Vás těžké vyrovnat se se změnou, která již nastala?

Chcete v životě něco změnit, ale nedaří se Vám to?

Příliš si nevěříte a brání Vám to v dosahování Vaších cílů?

Odpověděli jste na některou z těchto otázek "ANO"?

JANA HOKE

psycholožka a psychoterapeutka

logo-cap-3.png

Psychologii jsem vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala jsem pětiletý výcvik v Poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta (PCA) a také dvouletý výcvikový program Terapie poruch attachmentu se zaměřením na práci s dětmi, které prožily komplexní vývojové trauma a trpí poruchami ve vytváření citového pouta.

 

Mám také ekonomické vzdělání (VŠE v Praze) a praxi v oblasti personalistiky. Jako psycholožka jsem pracovala v Pedagogicko-psychologické poradně (Nymburk) a v Dětském domově se školou (Slaný).

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii a ve své práci dodržuji etický kodex Evropské asociace pro psychoterapii.

Další kurzy, kterých jsem se zúčastnila:

  • Tělo v práci PCA psychoterapeuta

  • Kurz terapie partnerského vztahu

  • Zipyho kamarádi

  • Problematika úzkosti a úzkostných poruch

  • Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním

  • Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a pomoci

Jsem člověk, který se pořád něco učí, a posledních pár let jsou mými největšími učiteli moje děti. Pomáhají mi měnit pohled na sebe, na druhé a na svět kolem. Učí mě víc si uvědomovat význam přítomného okamžiku, pociťovat vděčnost za život a přijímat to, co přináší.

Hoke21042017-0065.jpg
O mně
INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ
1000 Kč / 50 min

řešení problémů, překonávání náročných životních situací, zvyšování spokojenosti

PÁROVÉ SEZENÍ
1800 Kč / 90 min

řešení partnerských problémů, zlepšování komunikace a vzájemného porozumění

DĚTI V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI
1000 Kč / 50 min

terapeutická péče a podpora pro pěstounské a adoptivní rodiny, které se potýkají s projevy poruch attachmentu u svěřených dětí

Služby
IMG_20190417_084132.jpg

Co je nového...

Od září 2023 se budeme setkávat na adrese Štefánikova 85/16, Brno (4. patro).

Novinky

CO MŮŽETE ČEKAT

Při individuálních sezeních pracuji v rámci Rogersova Přístupu zaměřeného na člověka (PCA). Jde především o vytvoření bezpečného terapeutického vztahu, který je založený na důvěře, respektu, porozumění, přijetí a opravdovosti. Tento vztah umožňuje klientovi postupně měnit svůj pohled na sebe, své vztahy a okolní svět takovým způsobem, který vede ke zlepšení kvality života, snížení úzkosti a napětí, zvýšení spokojenosti a dalším pozitivním změnám.

Při práci s páry svůj základní přístup doplňuji o prvky z Terapie partnerského vztahu a s klienty se zaměřuji na fungování jejich vztahu, problémy ve vztahu, vzájemné porozumění, komunikaci, sladění potřeb obou partnerů atd. Centrem zájmu je tady partnerský vztah.

S dětmi pracuji formou nedirektivní terapie hrou, která vychází z Přístupu zaměřeného na člověka. Dítě má možnost prostřednictvím hry v bezpečném prostředí vyjádřit své pocity bez strachu z hodnocení. V přítomnosti člověka, který mu dává najevo porozumění, bezpodmínečné přijetí a respekt, může být víc a víc samo sebou. Toto jsou podmínky, které dítěti pomáhají vyrovnat se s tím, co je trápí, a rozvíjet se pro ně správným směrem.

Adoptivní rodiče a pěstouni se často u svěřených dětí potýkají s projevy poruch attachmentu, takže při práci s těmito rodinami využívám prvky Dyadické vývojové psychoterapie (DDP), což je přístup, který se osvědčil právě pro tento typ klientů.

Myslíte, že by Vám tento způsob práce vyhovoval?

Přísup

CO BY VÁS JEŠTĚ MOHLO ZAJÍMAT

Při dlouhodobé spolupráci je optimální frekvence sezení jednou týdně.

Frekvenci sezení je možné přizpůsobit potřebám a možnostem klienta.

Celkový počet sezení není předem daný a vychází z potřeb klienta.

Individuální sezení mohou probíhat i online, pokud není možné setkávat se osobně.

Diskrétnost, mlčenlivost a důvěrnost informací je samozřejmostí (GDPR).

Řídím se zásadami, které jsou upraveny v etickém kodexu Evropské asociace pro psychoterapii.

Nemám smlouvy s pojišťovnami, sezení se hradí hotově nebo převodem na bankovní účet.

Pracuji pod supervizí.

Máte nějakou otázku, nebo potřebujete víc informací?

FAQ
Kontakt

KONTAKT

Jana Hoke - LOGO - FB.png

Mobil: +420 777 342 481

Adresa: Štefánikova 85/16, 602 00 Brno

Upřesnění: 4. patro

Email: hoke.jana@gmail.com

Skype: Jana Hoke

  • Facebook

Pokud máte zájem o psychologické poradenství, můžete mě kontaktovat také přes tento formulář.

Děkuji za zprávu. Ozvu se co nejdříve. Jana Hoke

bottom of page